Dossier Wijster - Natuurlijk! NFN

Dossier Wijster

Artikel 430a: Wet op openbare naaktrecreatie

Bloot zonnen op 'eigen terrein'

Een Drentse politieagent twitterde eind augustus enthousiast blote zonaanbidders te bekeuren op het terrein van een plaatselijk afvalverwerkingsbedrijf. Blijkbaar is hier een plek aan het water die
de naaktrecreanten mooi genoeg vinden om er bloot te zonnen. Het gebeurt hier vaker, zij het op heel beperkte schaal. De directie van het bedrijf wil dit niet en dus kwam de politie Drenthe in actie. Voor zover NFN Open & Bloot bekend is, werd minstens één naaktrecreant bekeurd. Hij heeft zijn boete
niet betaald en verzet aangetekend. NFN Open & Bloot heeft hem ondersteund bij het schrijven van een verweerschrift.

Bron: UIT! Winternummer 2021

Tweet Drentse politie over naaktrecreatie

Mag je bloot zonnen op plekken waar een bordje ‘eigen terrein’ staat? Ja, dat mag! Zolang het gebied voor iedereen openbaar toegankelijk is. Dan gelden alle
wetten voor de openbare ruimte en dus ook de wet op naaktrecreatie (artikel 430a WvS). En die zegt dat je bloot mag zonnen op alle aangewezen en geschikte
plaatsen. Hier is ook jurisprudentie over. Er zijn legio voorbeelden van recreatieschappen of gemeentes die meenden naaktrecreatie op hun ‘eigen terrein’ te kunnen verbieden en bekeuren. Bloteriken die hun zaak voor de rechter lieten komen, haalden bijna allemaal hun gelijk: de plek was dan niet aangewezen, maar wél geschikt voor naaktrecreatie. Het was in zo’n geval niet aan terreineigenaren om eigen regels te maken en bloot recreëren te verbieden.

Geen toegang voor onbevoegden

Als een terrein níet openbaar toegankelijk is, dan gelden de regels van de
terreineigenaar. De Amsterdamse Waterleidingduinen zijn daar een voorbeeld van. Dit mooie, populaire wandelgebied loopt parallel aan het naaktstrand van Zandvoort, maar je bent er alleen welkom met een dagkaart en hebt je aan de toegangsregels te houden. Zo is naaktrecreatie niet toegestaan. De website is er duidelijk over: “[…] Bij overtreding van de toegangsvoorwaarden wordt de toegang als niet verleend beschouwd. Art. 461 WvS.” Dit wetsartikel verbiedt de toegang voor onbevoegden. En volgens de Amsterdamse Waterleidingduinen
ben je uitsluitend bevoegd als je de geldende terreinregels respecteert.

Reactie

In de praktijk betekent de wetstekst dat je bloot mag zonnen op plaatsen die hiervoor door gemeenten zijn aangewezen, zoals de officiële naaktstranden. Je mag ook uit de kleren op plaatsen die hiervoor geschikt zijn. Dat laatste was in beginsel nogal vaag, maar gelukkig heeft de rechter criteria geformuleerd waaraan de geschiktheid van plekken kunnen worden getoetst: de maatschappelijke opvattingen rond naaktrecreatie (en eventuele veranderingen hierin), ongevraagde of ongewilde confrontatie met naaktrecreanten en de vraag of er sprake is van verstoring van de openbare orde.

Twitterafbeelding dossier Wijster magazine UIT!

Hoe het afliep

Begin januari 2022 kregen we goed nieuws van de betreffende bekeurde naaktrecreant. De Officier van Justitie liet weten dat er was onvoldoende bewijs was dat de plek voor naaktrecreatie ongeschikt was. De bekeuring hoeft daarom niet te worden betaald. 

Artikel 430a

Hij die zich buiten een door de gemeenteraad als geschikt voor ongeklede openbare recreatie aangewezen plaats, ongekleed bevindt op of aan een voor het openbaar verkeer bestemde plaats die voor ongeklede recreatie niet geschikt is, wordt gestraft met geldboete van de eerste categorie.

Artikel 430: zo interpreteer je dit wetsartikel

In de praktijk betekent de wetstekst dat je bloot mag zonnen op plaatsen die hiervoor door gemeenten zijn aangewezen, zoals de officiële naaktstranden. Je mag ook uit de kleren op plaatsen die hiervoor geschikt zijn. Dat laatste was in beginsel nogal vaag, maar gelukkig heeft de rechter criteria geformuleerd waaraan de geschiktheid van plekken kunnen worden getoetst: de maatschappelijke opvattingen rond naaktrecreatie (en eventuele veranderingen hierin), ongevraagde of ongewilde confrontatie met naaktrecreanten en de vraag of er sprake is van verstoring van de openbare orde.

Zelf zoiets meegemaakt?

Herken je deze of een soortgelijke situatie en ben je bekeurd vanwege naaktrecreatie op een ‘verboden’ plek? Meld je via strand@nfn.nl als je meer
informatie of ondersteuning van NFN Open & Bloot wilt.

alles over naaktrecreatie en de wet

UIT! Magazine

Dit artikel lees je terug in het winternummer van UIT! Magazine (december 2021).
Word nu lid!

*Op een lidmaatschap van NFN Open & Bloot zijn de lidmaatschapsvoorwaarden van toepassing.

Met jouw steun kunnen wij ons werk blijven doen en help jij mee om een belangrijk doel te bereiken: dat naaktrecreatie nog meer maatschappelijk geaccepteerd wordt. Sluit je aan, we kunnen jouw support goed gebruiken! 

Dit doen wij voor jou

Diensten en producten NFN Open & Bloot

Menu